• pomiary odbiorcze i okresowe instalacji elektrycznych
  • pomiary odbiorcze i okresowe oświetlenia miejscowego oraz awaryjnego
  • przeglądy roczne obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych
  • przeglądy transformatorów, rozdzielnic, złącz kablowych