• przyłącza elektryczne niskiego napięcia
  • sieci oświetlenia drogowego oraz ulicznego
  • zasilania placu budowy
  • naprawa uszkodzonych kabli elektroenergetycznych
  • montaż złącz kablowych