KlientERBUD S.A.
LokalizacjaKatowice

Inwestycja na obiekcie CENTRUM HANDLOWO – ROZRYWKOWEGO LIBERO nasza firma jest generalnym wykonawcą instalacji uziemień na etapie stanu surowego.

To łącznie ponad 20 tysięcy metrów bieżących rozległego systemu uziomów ochronnych jak również roboczych dla dwóch stacji transformatorowych czy agregatu. Skuteczność wykonanego systemu potwierdziły pomiary na poziomie 0,6 Ohma.

Zakres kontraktu to:

  • instalacje uziemienia podfundamentowego kratowego układanego w warstwie chudego betonu jak również w płytach fundamentowych
  • głównych i miejscowych połączeń wyrównawczych,
  • elementy instalacji odgromowej tj. przewody odprowadzające od poziomu fundamentów do poziomu dachu,
  • instalację uziemienia dla stacji transformatorowej ODBIORCY,
  • instalację uziemienia dla stacji transformatorowej OSD TAURON,
  • pomiary rezystancji uziemień roboczych oraz ciągłości przewodów odprowadzających

Uziom kratowy FeZn 30x4mm   rejonach stacji transformatorowych 40x5mm połączenia wykonywane były jako spawane, i zostały zabezpieczone przed korozją. Przewody odprowadzające wykonywane z bednarki FeZn 20×3 prowadzone w słupach żelbetowych. Poszczególne sekcje połączone z użyciem elastycznego złącza miedziowanego.